Gebruiksvoorwaarden

Welkom bij nl.coupert.com, door onze site te gebruiken, gaat u akkoord met en bent u gebonden aan de volgende gebruiksvoorwaarden. Lees de volgende voorwaarden zorgvuldig door. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u deze site niet te gebruiken. De term "coupert" of "ons" of "wij" of "onze" verwijst naar nl.coupert.com. De term "u" verwijst naar de gebruiker of bezoeker van onze website.

Aanvaarding overeenkomst

U gaat akkoord met de voorwaarden die in deze gebruiksovereenkomst ("Overeenkomst") worden uiteengezet met betrekking tot onze site (de "Site"). Deze overeenkomst vormt de volledige en enige overeenkomst tussen ons en u, en vervangt alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, verklaringen en afspraken met betrekking tot de site, de inhoud, producten of diensten die door of via de site worden aangeboden, en het onderwerp hiervan. Overeenkomst. Deze overeenkomst kan op elk moment door ons van tijd tot tijd worden gewijzigd zonder specifieke kennisgeving aan u. De nieuwste overeenkomst wordt op de site geplaatst en u dient deze overeenkomst te lezen voordat u de site gebruikt.

Merktekens

"coupert", "nl.coupert.com" zijn onze servicemerken of geregistreerde servicemerken of handelsmerken. Andere product- en bedrijfsnamen die op de site worden genoemd, kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaren.

Beperkte licentie en toegestaan gebruik

U krijgt een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie

(1) om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de site strikt in overeenstemming met deze overeenkomst;

(2) om de site uitsluitend te gebruiken voor interne, persoonlijke, niet-commerciële doeleinden;

(3) om discrete informatie van de site af te drukken, uitsluitend voor interne, persoonlijke, niet-commerciële doeleinden en op voorwaarde dat u alle auteursrechten en andere beleidsregels die erin vervat zijn, handhaaft. U mag onder geen enkele omstandigheid een afdruk of elektronische versie van enig deel van de Site of de inhoud ervan gebruiken in een geschil of arbitragezaak.

Beperkingen en verboden op gebruik

Uw licentie voor toegang tot en gebruik van de Site en alle informatie, materialen of documenten (gezamenlijk gedefinieerd als 'Inhoud en materialen') daarin zijn onderhevig aan de volgende beperkingen en verboden op gebruik: U mag de Site of enig materiaal verkregen via de website niet gebruiken: Site voor het ontwikkelen, of als onderdeel van, een informatie-, opslag- en opzoeksysteem, database, informatiebank of vergelijkbare bron (in elk medium dat nu bestaat of hierna wordt ontwikkeld), die wordt aangeboden voor commerciële distributie van welke aard dan ook, inclusief via verkoop , licentie, lease, huur, abonnement of enig ander commercieel distributiemechanisme.

900k+ Members
Stop Searching, Start Saving
Coupert automatically finds and applies every available code, all for free!
Add to Chrome